Geodeti:

0905 798 977

Geodézia Krupina - geodetické práce

Geodézia v Krupine

Geodetické práce a služby

► vyhotovenie geometrických plánov
    ► zameranie pozemku
    ► zameranie pozemku
    ► zameranie stavby ku kolaudácii
► vytýčenie hraníc pozemku
► osadenie stavby na pozemok
► osadenie stavby na pozemok
► porealizačné zameranie stavieb a inžinierskych sietí
► zameranie skutkového stavu a porovnanie so stavom v evidencii katastra

Dalej poskytujeme poradenské služby v oblasti katastra, vyhladavanie podkladov k právnym úkonom, prešetrenie vlastníckych vzťahov. Vieme zabezpečiť služby od Vášho rozhodnutia realizácie stavby alebo právneho úkonu s nehnuteľnosťou, vyňatie z poľnohospáderskej pôdy až po zápis do katastra nehnutelnosti.