Geodeti:

0905 798 977

Geodézia Krupina - geodetické práce

Projektové práce • Zameranie stavby • Geometrické plány

Sme držiteľom Oprávnenia Autorizovaného geodeta

Ponúkame nízke ceny, vysokú rýchlosť spracovania objednávky a komplexné služby.

Ku geometrickému plánu - vytýčenie hraníc pozemku za 50 % z ceny!

zememeračské práce - realitné služby - stavebné služby

Vykonávame a vyhotovujeme geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, polohopisné a výškopisné merania, inžiniersku činnosť - vybavenie stavebného povolenia a všetkých súvisiacich činností, odborné poradenstvo.

► Geometrické plány - pre potreby od zamerania stavby, cez vyznačenie vecného bremena až po kolaudáciu...
► Projektové práce - pre polohové a výškové zamerania, spracovanie a osádzanie stavieb
► Vytyčovacie práce - hraníc pozemkov alebo podľa projektov inžinierskych sietí...
► Inžinierska činnosť - spolupráca s rôznymi inštitúciami, vybavenie stavebných povolení a samozrejme odborné poradenstvo...
► Realitné služby
► Veľkoformátová tlač

Neváhajte využiť naše bohaté skúsenosti. Sme odborníci dbajúci na maximálnu spokojnosť svojich klientov. V prípade, že máte záujem o službu, ktorá nie je uvedená na našich webových stránkach, neváhajte nás kontaktovať. Veríme, že vieme splniť i tie najnáročnejšie požiadavky.

Tešíme sa na úspešnú vzájomnú spoluprácu.